FISKESÄSONG

Fiske är tillåtet under hela året, dock är nedan nämnda
fiskearter fredade under följande tider:

-Lax-
fiskeförbud under perioden 30/8-31/12

-Öring-
fiskeförbud under perioden 30/8-31/12

-Harr-
fiskeförbud under perioden 10/5-10/6

 

 

MINIMIMÅTT

Fisk av nedan angivna arter får fångas och behållas endast om
den håller följande minimimått mätt från nosen till stjärtfenans
yttersta spets

Lax - 50 cm
Öring - 50 cm
Harr - 35 cm

Vår del av Kalix Älv är ett mycket viktigt lek- och uppväxtområde
för den utrotningshotade vilda laxen och havsöringen.
Undvik till varje pris att fånga lax- och öringsungar.
Råkar du fånga småfisk, stressa den så lite som möjligt och släpp
tillbaka den till älven.
Fukta handen innan du försiktigt tar i fisken, lossa kroken och låt
fisken simma iväg.

En möjlighet för att öka mängden fisk i älven är att fisken får
möjlighet att leka. Det tar mellan 3-7 år för en fisk att uppnå
lekmogen ålder.


 

MAXIMAL FÅNGST

Det är tillåtet att fånga

1 lax per fiskare och dag
1 öring per fiskare och dag
5 harrar per fiskare och dag

För övriga arter finns ingen fångstbegränsning

 

FISKEMETODER

Endast traditionellt spinn- och trollingfiske är tillåtet

Ryckfiske är förbjudet liksom fiske med spinnfluga och övrigt fiske med
sänken. Max krokstorlek är nr.2

Fiske med utter och fiske med släp- eller kastlina med fler än tre
krokar är förbjudet.

 

 

TÄNK SPECIELLT PÅ

Visa hänsyn till andra fiskare. Parkera inte bilen nära hus.
 Respektera enskilda vägar

Nyttja våra rastplatser (elda inte på olämpliga platser)
Använd gärna den ved vi tillhandahåller - fäll ej träd och buskar och
ta ej näver.
Släng skräp i våra soptunnor eller ta med det hem.

 

VID TROLLINGFISKE

Låt båten följa strömmen i samma takt som andra båtar.

Hindra inte andra båtar genom att stanna upp och fiska på samma
ställe

Håll avståndet ca. 100 meter till båten nedanför

Om någon båt ovanför dig har en lax på kroken - lämna genast fri
passage för den båten

 

GOD FISKELYCKA!!

Fiskerättsägarna inom området